Khamis, 14 November 2013

BANGSA NAGA DAN AUSTRONESIA

 


Salam kepada pembaca semua. Saya pasti anda tertunggu-tunggu untuk terus mengetahui rahsia bangsa Naga. Dalam artikel bahagian kedua ini kita akan lihat dengan lebih mendalam lagi peranan yang dimainkan bangsa ini di benua India dan apa kaitan seterusnya dengan rumpun Melayu Nusantara. Sebelum itu cuba kita baca apa yang ditulis oleh David Hatcher Childres, seorang pengkaji dan pengembara bebas:

 

‘…salah satu bangsa yang tertua di Asia Tenggara adalah satu bangsa yang dipanggil Naga iaitu bangsa pelaut yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan perahu atau kapal yang berbentuk menyerupai kapal Naga puak-puak Viking…’

 

David menyangka bahawa puak ini berasal dari India. Namun seperti yang kita tahu, leluhur puak ini berasal dari Sundaland dan semasa banjir besar leluhur mereka termasuk dalam bahtera Nabi Nuh. Dari tempat bahtera ini mendarat mereka kemudian secara beransur-ansur pulang mencari tanah asal. Keturunan anak Nabi Nuh yakni Ham, meneruskan perjalanan ke timur hingga membentuk bangsa-bangsa di Sind dan Hind termasuk bangsa Dravidian seperti Tamil serta bangsa Sino-Tibetan dan Austroasiatik manakala segolongan daripada keturunan Ham yang mahir akan ilmu kelautan telah meneruskan perjalanan ke Nusantara dan lautan Pasifik lalu membentuk bangsa Austronesian atau Melayu-proto. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini Hind bukan sahaja benua India tetapi juga Nusantara.

 

Seperti yang diriwayatkan Ibnu Thabari bahawa dalam kapal Nabi Nuh selain anak dan menantu baginda terdapat 80 orang pengikut yang lain. Mereka yang bersama Ham berhijrah ke timur dan membentuk suku-suku berbahasa Austrik dan Dravidian seperti Tamil yang mendiami zaman awal India yang digelar sebagai bangsa Raksasa, Yaksha dan Asuras manakala puak yang digelar puak Naga pula adalah keturunan anak Ham yang mewarisi tradisi pelayaran dari nendanya Nabi Nuh menjadikan mereka sebagai bangsa pelaut handal Austronesia atau Melayu Proto yang pada zaman awal bukan sahaja terdapat di Nusantara tetapi juga di India seperti dalam petitih-petitih Hindu kuno. Oleh sebab itu para anthropology yang membuat kajian tentang bangsa awal India mendapati bahawa orang Austronesia, Sino-Tibetan dan Austro-asiatic pernah tinggal di benua India bersama orang Dravidian, ini kerana mereka semua adalah dari keturunan anak-anak Ham. Setelah kedatangan keturunan anak Yafits yang berbudaya Aryan dari tanah besar Parsi maka mereka tertolak ke timur dan selatan. Inilah yang berlaku kepada anak-cucu Nabi Nuh yang berbalah sesama mereka hingga kini tak sudah-sudah.

 

Perlu saya ingatkan disini bahawa nama Naga yang diletakkan pada kaum ini bukanlah bermakna mereka menyembah makhluk tersebut pada zaman Ham. Jika ini berlaku bermakna kaum ini termasuk dalam golongan kafir dan ingkar kerana Nabi Nuh menurunkan ajaran Tauhid kepada anaknya. Mungkin pada zaman tersebut kaum ini masih belum dipanggil bangsa Naga dan ada nama lain bagi mereka yang tidak kita ketahui. Dari mana dan bila kaum ini mula dipanggil Naga juga adalah menjadi misteri. Berkemungkinan juga bangsa ini mula ingkar akan ajaran tauhid dan mula menggunakan simbol Naga laut sebagai lambang mereka pada zaman berikutnya tetapi itu hanya Allah yang tahu. Yang pasti keturunan Ham yang berbangsa Austronesia inilah yang masih ingat akan peristiwa banjir besar dan menurunkan kisah tersebut kepada anak cucu mereka yang masih wujud hingga kini. Keturunan Ham yang ini jugalah kemudiannya bersambung Nasab dengan Nabi Ibrahim keturunan anak Sam apabila baginda berkahwin dengan Keturah yang merupakan keturunan Ham. Nampaknya kesemua keturunan anak-anak Nabi Nuh akhirnya bertemu dan bercantum juga di sini.

Di India kaum yang dinamakan Naga ini pernah membina pusat-pusat keagamaan dan kerajaan di seluruh wilayah yang mereka duduki. Ini termasuklah pembinaan kerajaan Kashi dekat Ganges, Kashmir di utara dan Nagpur di tengah India. Dikatakan juga puak Naga ini turut mendiami bandaraya-bandaraya purba Mohenjo-Daro dan Harappa di lembangan sungai Indus. Mereka juga menubuhkan pelabuhan perdagangan di sekitar Lautan Arab bagi menjalankan perdagangan antarabangsa dengan menggunakan duit cowrie sebagai bahan pertukaran. Penggunaan duit cowrie adalah bukti bahawa mereka adalah Austronesian, sepertimana yang pernah saya sebutkan dalam artikel mengenai bangsa Sumeria sebelum ini.

 

Daripada kajian yang dibuat, wujud dua kelompok masyarakat yang tingal di selatan India pada zaman kuno. Masyarakat ini dipanggil dalam dialek tempatan sebagai Villavar yang bermaksud pemanah atau pemburu dan satu kelompok masyarakat lagi adalah Minavar yakni golongan nelayan. Dua kelompok masyarakat ini hidup dengan aman di lembah-lembah yang subur dan juga di kawasan pesisiran pantai. Namun demikian menurut petitih-petitih kuno dari selatan India dua kelompok masyarakat yang mendiami selatan India ini akhirnya ditakluk oleh sebuah masyarakat yang jauh lebih bertamadun dari mereka yang dinamakan mereka sebagai bangsa Naga.

 


 Jika Villavar dan Minnavar ini benar-benar wujud berkemungkinan mereka bangsa Dravidian manakala bangsa Naga bertamadun yang menyerang mereka itu adalah bangsa Austronesian yang berkemungkian dari utara dan sudah bergaul dengan golongan keturunan anak Yafits yang melahirkan puak-puak bertamadun dan berbahasa Avestan. Sebab itu para pengkaji kaum Naga ini tidak bersetuju sekiranya ada pengkaji lain yang mengatakan bahawa kaum Naga ini adalah orang Dravidia tempatan yang merupakan nelayan, kerana sememangnya mereka bukan berasal dari selatan India sebaliknya datang dari luar.

 

Menurut kajian juga, kaum Naga lah yang mentamadunkan kaum Tamil, ini bermakna kaum Austronesia lebih bertamadun dari anak cucu Ham yang melahirkan bangsa Tamil. Setelah kaum Naga ini secara misteri hilang dari selatan India kaum Tamil mengambil alih pemerintahan di selatan India dan mula menubuhkan kerajaan Cholas, Padyan dan sebagainya. Menurut catatan petitih kuno Tamil, kaum Naga adalah sebuah kaum pahlawan yang amat menggerunkan dan mereka telah berperang dengan kaum Naga sejak beratus tahun untuk cuba membebaskan diri daripada cengkaman mereka. Menurut Kasanakabhai seorang pengkaji India, akibat daripada peperangan yang berterusan ianya telah membentuk sifat ganas kepada masyarakat Tamil hingga hari ini yang suka memberontak.

 

Lagi bukti bahawa kaum ini adalah kaum Austronesia adalah, di dalam kitab Ramayana kaum ini juga disebut sebagai kaum pemakan kelapa atau coconut eater people. Hal ini menunjukkan bahawa mereka adalah kaum Austronesia kerana seperti yang kita tahu kelapa berasal dari kawasan kepulauan Asia Tenggara dan kelapa juga amat banyak kegunaannya kepada kaum Austronesia sejak beribu-ribu tahun. Dalam catatan literature Tamil kuno ada menyebut tentang sebuah puak dalam golongan orang Naga ini yang dipanggil sebagai Eyinar. Dalam hikayat Tamil purba ini yakni Chillap Athikaram dinyatakan bahawa dalam banyak-banyak puak Naga, puak Eyinar adalah yang paling gasar dan ganas berbanding puak lain. Menurut hikayat itu lagi pekerjaan utama puak ini rata-ratanya adalah melaga kerbau, menjarah harta orang lain dan merompak serta membunuh puak-puak lain. Yang menariknya mereka dikatakan menyembah dewi pemusnah Kali pada zaman tersebut. Mereka juga sering mengorbankan kerbau untuk dewi tersebut. Seperti yang telah dikaji oleh kebanyakan sejarawan Asia Tenggara diketahui bahawa pengorbanan kerbau adalah salah tanda penting yang menunjukkan bahawa mereka ini adalah kaum Austronesia. Hal ini kerana sehingga sekarang masih banyak puak-puak Austronesia yang mengamalkan pengorbanan kerbau untuk dewa dewi mereka dan dalam upacara seperti kematian dan ritual-ritual agama lama.

 
Sebenarnya penyembahan Dewi Kali bukanlah berasal daripada tradisi Vedic, malahan ianya telah wujud sebelum kedatangan agama Vedic lagi dan dipercayai ianya dibawa masuk dari luar. Hal ini ditambah lagi dengan hakikat bahawa masyarakat Austronesia sejak dahulu kala lagi adalah bersifat matriliniel dan kebanyakan dewa mereka adalah wanita. Kesemua bukti ini menunjukkan adanya pengaruh kosmologi Austronesia yang melebihkan jantina kaum hawa. Kewujudan kaum Naga di India juga mempunyai kaitan rapat dengan budaya megalitik atau batuan besar. Di dapati bahawa kebanyakan daripada kaum Naga ini menyembah batu-batu besar dan juga sumber-sumber mata air sebelum kedatangan orang Tamil. Seperti yang kita tahu tradisi menhir dan kewujudan batu-batuan besar adalah amat banyak dikalangan masyarakat Austronesia di seluruh kepulauan Melayu dan Polinesia.

 

 Setelah orang Tamil yang dikatakan berjaya mengalahkan dan menjadikan mereka orang kelas bawahan, mereka hilang dari benua India dan yang tinggal sekarang hanyalah saki baki mereka yang berada di timur utara India yang dikenali dengan kaum Naga serta Munda. Namun demikian puak ini tidak lagi bertutur dalam bahasa Austronesia kerana mereka telah terlalu lama terpisah dengan kaum kerabat dan nenek moyang mereka yang berbahasa Austronesia setelah beribu tahun ditolak jauh dari kawasan laut oleh puak-puak lain. Sekarang puak ini bertutur dalam bahasa Tibeto-Burma yang dipengaruhi oleh kawasan dimana mereka duduki sekarang yakni berdekatan dengan Burma.


Dalam epik Ramayana bangsa Naga tidak dianggap sebagai bangsa yang barbarik dan asing tetapi sebaliknya sebagai sebahagian daripada bangsa bertamadun Baratha Hindu. Menurut pengkaji hal ini berkemungkinan berlaku apabila ajaran-ajaran vedik yang dibawa masuk kaum berbahasa dan budaya Aryan dari tanah besar Iran mula menyerap dalam kaum Naga dan terdapat sekelompok dari mereka menerima agama baru tersebut.  Pernyataan yang mengatakan bahawa puak Naga memang bertamadun dan bukan kaum gasar dalam Ramayana ini bertepatan dengan catatan dari epik dan petitih kuno kaum Tamil. Dalam Mahabrata ada menyebut tentang sebuah kerajaan Naga yang terpaksa diperangi oleh kaum Aryan sebelum menguasai India.Ini membuktikan yang bangsa Naga telah ada awal sebelum kemunculan bangsa yang berbudaya Aryan.

 

Dalam Mahabrata dinyatakan bahawa terdapat seorang putera raja bernama Janamejaya yang menghidupkan api korban yajna bagi tujuan mnghapuskan kaum Naga. Hal ini adalah untuk membalas dendam akan kematian ayahnya Pariksit yang dibunuh seorang raja Naga bernama Taksaka. Namun Taksaka terselamat dari sumpahan api korban tersebut kerana diselamatkan oleh seorang pendita bernama Astika yang juga merupakan anak seorang Naga dari sebelah ibunya. Apa yang lebih menarik bahawa Astika dibesarkan oleh keluarga sebelah ibunya yang menunjukkan wujudnya amalan matriacle yang merupakan amalan orang Austronesia. Amalan menyerahkan pendidikan anak-anak kapada kaum keluarga sebelah ibu sama seperti amalan sesetengah kaum di Sumatra barat

 

Janamejaya


 Para pengkaji mengatakan bahawa, mengenai kaum pemakan kelapa yang disebut dalam Ramayana dan kaum Naga, berkemungkinan mereka adalah kaum yang sama. Berkemungkinan kaum pemakan kelapa adalah kaum Austronesia terawal yang lebih primitive manakala kaum Naga pula lebih bertamadun. Menurut Hornell seorang antropologis yang mengkaji bentuk tengkorak orang-orang India menyatakan bahawa terdapat sekelompok kaum India yang mempunyai tengkorak mirip kaum Polinesia berbanding Dravidian. Dia menganggap mereka ini adalah hasil perkahwinan campur dengan kaum Naga.

 

Dalam petitih kuno Sri Lanka turut wujud kaum yang bernama Naga ini.  Menurut para pengkaji sejarah Sri Lanka, sebelum wujudnya kaum Aryan, pulau ini didiami oleh dua kaum yakni Yaksha dan Naga.  Catatan pengembara China Faxian juga ada menyalin semula petitih kuno ini pada tahun 413 masihi. Menurut catatan Faxian pada mulanya pulau ini tiada manusia selain daripada Naga dan hantu atau raksaksa. Raksaksa atau yaksha ini menurut pengkaji adalah kaum Austro Asiatic dan Tibeto Burma *( mengikut kajian yang dibuat oleh Puan Zaharah Sulaiman daripada Ikatan Arkeologi Malaysia berkemungkinan kaum Yaksya ini juga adalah kaum Malanesia Tua yang berhijrah dari Afrika dan membentuk suku Wedda atau Veda yang wujud di India dan Sri Lanka hari ini) manakala Naga adalah Austronesia. Dalam puisi Manni Mekalai Tamil ada menyebut dengan jelas bahawa Naga juga adalah panggilan kaum-kaum selatan India terhadap orang laut, atau seaboaters serta nomad laut yang banyak terdapat di perairan laut Hindi dan selat Melaka.


 Puisi Mani Mekkalai juga secara specific menyatakan bahawa kaum Naga juga dipanggil sebagai CAVAKAM! Ini jelas menunjukkan bahawa Bangsa Naga sebenarnya adalah orang Austronesia atau Melayu Nusantara. Seperti yang kita tahu terma ini pada suatu ketika dahulu digunakan oleh orang di selatan India untuk merujuk kepada orang Melayu dan lain-lain suku rumpun Melayu yang tinggal di sekitar Semenanjung, Sumatera dan pulau Jawa serta Borneo.


Epik Mahabrata ada menyebut bahawa pulau yang didiami oleh bangsa Naga adalah bernama Ramaniyaka. Perkara ini mungkin boleh dikaitkan dengan sebuah tempat di semenanjung yang dinamakan Rammanadesa atau Land Of The Mon. Di dapati juga bahawa terdapat kesan-kesan wujudnya tamadun awal masyarakat Austronesia di sekitar Martaban dan leher Semenanjung Tanah Melayu, adakah kawasan yang bernama Reman ada kaitan dengan tempat ini? Dikatakan juga di sekitar Martaban terdapat kesan-kesan tamadun yang sezaman dengan tamadun Banchiang di Thailand. Cara pengebumian dan penghasilan besi serta alat pengebumian juga adalah selari dengan lain-lain tempat di seluruh Asia Tenggara yang terdapat tanda-tanda tamadun awal Austronesia contohnya di Palawan Filipina.

 

Sebenarnya keberadaan orang Austronesia di benua India bermula lebih daripada 1000 tahun sebelum masihi lagi dan kali terakhir ialah di Sri Lanka sekitar 400 sebelum masihi. Salah satu perkara yang dapat membuktikan hal ini adalah terdapat satu budaya yang memberi pengaruh terhadap ajaran keagamaan Hindu orang-orang di benua India yakni penghormatan terhadap pohon beringin. Sebenarnya penghormatan terhadap pokok Bodhi dan pohon beringin dalam agama Hindu berasal dari amalan orang Melayu Austronesia. Anda bisa dengar sendiri lagu yang sangat popular dalam drama klasik Bawang Putih Bawang Merah lakonan seniwati Latifah Omar ketika Bawang Merah bermain buaian. Antara lirikya berbunyi…pohon beringin, tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, pohon beringin, daunya rendang, akar berjalur mencakar bumi, pohon beringin daunnya rendang tempat bermain pari dan mambang.

  Dalam masyarakat Melayu lama pohon beringin adalah pohon yang dianggap  keramat. Sejak zaman kuno lagi pohon ini dijadikan tempat untuk memuja dan membuang ancak atau memberi sembahan kepada penunggu pohon. Jika kita dengar cerita-cerita seram dari datuk dan nenek kita pasti pohon beringin mejadi salah satu bahan cerita kerana menurut mereka di pohon ini banyak hantunya. Malah masyarakat Melayu Proto dan sebahagian dari masyarakat rumpun Melayu di Indonesia sekarang masih menghormati pohon ini. Ini adalah antara contoh berlakunya pertembungan budaya diantara masyarakat Auostronesia atau bangsa Naga dengan puak-puak Dravidian di India.

 

Jadi apakah yang dapat kita simpulkan dari perbincangan kita ini? Satu daripadanya ialah kita sudah mendapat banyak bukti yang menunjukkan bahawa bangsa Naga sebenarnya adalah Austronesia atau Rumpun Melayu Nusantara. Kedua, kita dapat tahu yang bangsa Austronesia yang datang dari Sundaland pernah berkuasa di tanah India suatu ketika dahulu selepas banjir Nuh dalam proses apa yang disebutkan oleh Puan Zaharah Sulaiman sebagai Repopulation of Humankind setelah pupusnya manusia awal berkemungkinan dari keturunan anak-anak Adam yang lebih awal seperti Nabi Syits dan Qabil yang pernah disebutkan Ulama silam bahawa telah berhijrah ke wilayah timur tengah termasuk Mesir . Dan yang ketiga, tradisi penyembahan dan penghormatan terhadap Naga laut adalah ekslusif bagi masyarakat Tamadun Sundaland yang bermula dari Polinesia dan Mesoamerika hinggalah ke Madagaskar serta Mesir di tanah besar Afrika.

 

Sebenarnya misteri bangsa ini masih lagi banyak dan kajian demi kajian masih perlu dilaksanakan. Jika sebelum ini kita tertanya-tanya siapakah yang dimaksudkan dengan  Raja dan Puteri Naga di dalam  epik-epik kuno Khmer, Melayu, dan Champa, maka sekarang kita tahu bahawa penceritaan epik-epik tersebut bukanlah dogeng dan karut semata-mata sebaliknya mempunyai seribu satu rahsia yang perlu kita bongkar. Seperti yang telah saya jelaskan dalam artikel sebelum ini. Untuk kita memahami hikayat-hikayat dan prasasti-prasasti Melayu lama yang banyak menggunakan simbolisme seperti Naga, Raksasa, Gergasi, Garuda dan Hantu jembalang maka kita perlu mempunyai pemikiran yang terbuka. Terbuka bukan bermaksud taksub, sebaliknya menganalisa mengikut batas agama kita.

 

Sebenarnya makhluk-makhluk yang disebut di dalam petitih-petitih kuno tersebut adalah manusia biasa yang telah dipropagandakan sifat dan sikap mereka dalam bentuk yang para-normal. Tujuannya adalah untuk melebih-lebihkan sifat mereka bagi pandangan masyarakat pada zaman tersebut. Yang jahat digambarkan tersangatlah jahat sehingga menjadi Syaitan dan Monster manakala yang baik digambarkan tersangatlah baik hingga mencapai taraf dewa dewi. Namun saya tidak menolak bahawa kepercayaan mereka yang menyembah Naga laut ini mungkin berasal dari pengalaman segelintir dari kaum Austronesia ini yang pernah melihat makhluk misteri tersebut. Berkemungkinan makhluk misteri yang dinamakan Naga ini pernah wujud suatu ketika dahulu ataupun ianya adalah jelmaan Jin sepertimana yang dilihat oleh seorang nenek pada zaman banjir besar tahun 70-an dahulu, hanya Allah yang tahu.

 

Seperti biasa ingin saya ingatkan agar para pembaca sekalian tidak terlalu taksub dengan pandangan dan kandungan artikel yang saya sediakan ini. Segala perbincangan ini masihlah lagi dalam peringkat teori dan hipotesis. Oleh itu anda bebas untuk menerimanya ataupun tidak, saya hanyalah penyampai sahaja dan saya tidak boleh dan tidak akan memaksa anda untuk berpegang dengannya. Sekian, Wallah hua’lam.

 

Bibliografi

 

1.      David Hatcher Childress, Ancient Tonga & the Lost City of Mu’a.

 

2.      Jesse Walter Fawkes, Hopi Snake Ceremonies: An eyewitness account by Jesse Walter Fawkes, Selections from the Bureau of American Ethnology Annual Reports Nos. 16 and 19 for the year 1894-95 and 1897-98.


3.      Mark Amaru Pinkham, Return of the Serpents of Wisdom.


4.      Cyrus H. Gordon, Before Columbus: Links Between the Old World and Ancient America (New York: Crown Publishers, Inc., 1971), pp. 54-67.

5.      Thor Heyerdahl, Aku-Aku: The Secret of Easter Island.

6.      The sun and the serpent: a contribution to the history of serpent-worship By Charles Frederick Oldham.

7.      Una Vision del Mundo, Prof. G. Zapata Alonzo, Merida, Mexico, 1994.

8.      Maya-Hindu Connection, Dr. B. N. Narahari Achar. www.hinduismtoday.com.

9.      www.hinduwsdom.org.

 

  

Sabtu, 9 November 2013

MISTERI BANGSA NAGA

 


 
Salam dan selamat kepada pembaca sekalian. Seperti yang saya janjikan hari ini kita akan membincangkan mengenai bangsa Naga yang menjadi lagenda dalam masyarakat Hindu-Buddha dan dunia amnya. Perkara ini sudah disentuh dan digarap dengan sempurna dan panjang lebar oleh penulis Alter Terahsia Bangsa Melayu Cik Srikandi dalam Blog M.O. Namun saya ingin menambah sedikit sebanyak dari pemahaman saya serta beberapa pembacaan lanjut yang telah saya lakukan. Dalam artikel ini kita akan lihat siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan bangsa Naga dan adakah mereka benar-benar wujud.

 Mula-mula kita cuba hadamkan satu teori ini dahulu. Teori ini adalah penelitian saya daripada sebuah teori yang diketengahkan oleh cendekiawan dari India bagi membuktikan bahawa penaklukan Aryan itu tidak berlaku atau ianya berlaku dalam konteks yang berbeza dari pemahaman kita sekarang. Apa yang menariknya tentang teori ini adalah ia juga mengiyakan kewujudan Sundaland dan satu kaum yang misteri dari sana. Cuma Sundaland yang dimaksudkan mereka adalah lebih besar hingga bercantum diantara benua India dan Nusantara.

 
Menurut teori ini  pada zaman dahulu sebenarnya tidak wujud etnik Aryan dan Dravidian kerana kajian genetic terbaru membuktikan yang mereka berasal dari leluhur yang sama sahaja. Yang berbeza hanyalah bahasa dan budaya mereka. Hal ini membuktikan teori penyebaran para pengikut Nabi Nuh yang menaiki bahtera bersamanya. Dari leluhur yang sama inilah bermulanya bangsa-bangsa awal di India dan Iran. Kaum yang bermastautin di sekitar Iran yakni keturunan anak-anak Sam menjadi kaum yang berbudaya dan berbahasa Aryan manakala yang sampai ke benua India yakni keturunan anak-anak Ham menjadi kaum-kaum purba India yang misteri termasuklah kaum Naga. Kemudiannya berlaku penghijrahan keturunan anak Sam ke utara India dan hal ini menyebabkan penduduk utara India keturunan Ham menerima pengaruh bahasa  Aryan yang kemudiannya membentuk bahasa Sanskrit, manakala yang selatan tidak. Aryan menurut teori ini adalah suatu kelompok bahasa dan budaya sahaja dan bukan genetik dan lagi bangsa-bangsa India purba ini leluhurnya adalah berasal dari kaum yang datang dari Sundaland . So senang cerita pengkajian ini mengaku yang asal usul mereka juga dari satu kaum misteri dari Sundaland. Namun teori ini kurang popular dikalangan masyarakat India sendiri apatah lagi dunia.
 
GAMBAR INI SEKADAR HIASAN.
 
 Tetapi menurut teori ini, manusia awal bermula di kawasan sungai Jordan dan dari situ mereka ke Sundaland. Saya tidak yakin tentang perkara ini kerana saya tidak jumpa akan rujukannya namun jika kita berpandukan teori Al Hind, Nabi Adam diturunkan di Al Hind dan bukan Jordan tetapi anak atau cucunya yang pergi ke Asia Barat yakni Mesir dan sekitar Palestin untuk mengembangkan tamadun. Mungkin bukti-bukti yang mereka jumpa itu adalah tinggalan dari anak dan cucu Nabi Adam sebelum banjir Nuh.

 
Satu lagi perkara menarik adalah kaitan antara kaum misteri dari Sundaland ini dengan kaum Maya di Amerika selatan. Menurut seorang pengkaji India, dalam Mahabrata ada menyatakan tentang kaum Maya yang dikatakan merupakan salah satu puak yang sama dengan kaum Naga. Kaum Maya ini juga pernah tinggal di benua India dan Sundaland seperti kaum Naga dan mereka dikatakan telah meninggalkan benua India pada satu masa yang tidak diketahui. Menurut mereka lagi, satu bukti bahawa kaum Maya dan Naga adalah dari jurai yang sama adalah dengan penemuan satu teks berbahasa Sanskrit di Yucatan, Mexico. 
Selain kaum Maya masih ada lagi satu kaum yang ada kaitan dengan bangsa misteri ini. Di Amerika ada satu puak Indian yang mempunyai sejarah yang amat misteri. Puak ini terkenal dengan tarian atau ritual ular mereka. Sejak dari awal lagi, ritual tersebut mendapat perhatian pendatang-pendatang Eropah awal di Amerika. Puak yang saya maksudkan adalah puak Hopi Mesas di Arizona. Pada setiap bulan ogos, penari atau pengamal ritual ini akan memegang dan meletakkan ular-ular yang berbisa di seluruh badan mereka. Malah ada yang dikatakan meletakkan ular berbisa ini didalam mulut mereka. Tarian ini ditarikan bertujuan untuk memohon hujan bagi mengairi tanaman mereka. Sebenarnya dari kajian yang dibuat di dapati bahawa ritual ini berasal dari luar Amerika dan bukan asli milik puak Hopi. Ada yang mengatakan bahawa ia berasal dari India. Namun senenarnya ia berasal dari tradisi Naga yang bukan sahaja ada di India malah seluruh dunia.


Hopi

 
Satu perkara yang amat menarik adalah mengenai mitos asal usul kaum Hopi yang dapat memberikan kita klu tentang asalnya tarian ular tersebut. Menurut lagenda kaum ini, leluhur mereka datang dari sebuah tanah yang kemudiannya telah di tenggelami air. Nenek moyang mereka berjaya menyelamatkan diri dengan menaiki perahu atau rakit yang dibuat daripada jerami dan hanyut hingga ke muara sungai Colorado dan mereka mendarat di lembangan sungai tersebut. Terdapat kemungkinan yang besar bahawa sebelum mereka ampai ke lembangan sungai Colorado leuhur mereka telah singgah di kepulauan pasifik seperti Fiji. Terdapat banyak persamaan diantara ritual dan kebudayaan serta kepercayaan puak Hopi dengan orang Fiji. Namun saya tidak akan membincangkan semuanya di sini. Di Fiji terdapat satu binaan berbatu yang dijadikan tempat untuk menjalankan ritual cukup umur bagi kanak-kanak lelaki. Perkara yang menariknya adalah tempat berbatu ini dipanggil Naga atau Nanaga.
 
 
 Dalam satu lagi lagenda Hopi. Terdapat satu cerita mengenai seorang pemuda bernama Tiyo yang mengembara di lautan luas lalu berjumpa dengan satu puak yang memakai pakaian yang diperbuat daripada kulit ular. Dikatakan bahawa puak ini telah mengajar Tiyo cara untuk menjalankan ritual memohon hujan. Berkemungkinan besar puak yang dijuampai Tiyo adalah puak Naga yang misteri tersebut. Adakah kisah misteri Tiyo ini ada kaitan dengan pengembaraan seorang pelayar Mesir yang terdampar di pulau misteri dalam The Shipwreck Sailor? Tiada siapa yang tahu. Sebenarnya banyak perkataan dalam budaya Hopi mempunyai kata akar yang bermula dari perkataan Naga. Antaranya adalah perkataan nga’at yang bermaksud akar kayu ubat yang mempunyai kesaktian menyembuh. Manakala perkataan nakwa pula bermakna sejenis topeng dan topi yang mempunyai bulu burung yang dipakai ketika ritual suci. Simbolisme ini sama dengan konsep Naga atau ular dalam masyarakat Mesoamerica yakni The Feathered Serpent.

 
Dalam masyarakat Polynesia, ada lagenda tentang para pelayar dari luar yang datang kepada mereka. Menurut lagenda Rapa Nui, para pelayar ini kesemuanya mempunyai cuping telinga yang panjang. Thor Heyerdahl menyatakan bahawa, kaum bangsawan dan pemerintah suku Inca sengaja memanjangkan cuping telinga mereka untuk membezakan diri mereka dari rakyat biasa. Dipercayai bahawa tradisi ini adalah tradisi kaum misteri tersebut. Cuba kita perhatikan adakah tradisi ini wujud di Nusantara. Sudah semestinya ada malah sangat banyak. Jika kita dapat perhatikan masyarakat Champa dan Funan juga mengamalkan tradisi memanjangkan cuping telinga walaupun mereka bukan beragama Buddha. Selain itu kita boleh lihat tradisi ini di Borneo yang diamalkan oleh puak-puak tertentu termasuklah puak Iban yang kesemuanya adalah Austronesia dan Melayu Proto! Jika kita lihat pula pada Moai atau patung besar nenek moyang yang terdapat di Easter Island maka juga di dapati bahawa patung-patung ini kesemuanya mempunyai cuping telinga yang panjang. Ini adalah bukti dan klu yang menunjukkan bahawa kaum Naga atau Austronesia adalah leluhur mereka, yang datang dari Sundaland setelah banjir besar Nuh
 

Replika kepala Shiva yang bertelinga lanjut. Budaya ini terkenal dalam masyarakat Champa dan Borneo amnya tetapi tidak di India

 
Dalam terjemahan epic Ramayana oleh Van Buitenen ada menyatakan tentang kewujudan suatu bangsa yang amat misteri beribu-ribu tahun dahulu di benua India dan Asia Tenggara. Kewujudan kisah mengenai bangsa ini dalam Ramayana dan Mahabrata serta kitab-kitab vedas menunjukkan bahawa bangsa Naga adalah bangsa purba.

 
‘dan apabila Indra menurunkan hujan maka dimana-mana di bumi dipenuhi dengan air ….mereka kemudiannya datang ke pulau yang dikelilingi laut….maka bertaburanlah bunga-bungaan ke atas ular-ular (Naga) yang tinggal di pulau itu.

 
Daripada petikan tersebut apa yang dapat kita simpulkan adalah kaum Naga ini adalah bangsa pelaut atau maritime. Makna Naga atau serpent dan snake itu sendiri dalam bahasa inggeris mempunyai kaitan dan pembayang yang kuat mengaitkannya dengan kaum Austronesia. Kultus mendewakan ular atau makhluk seperti Naga sudah berakar umbi dalam masyarakat Austronesia sejak beribu-ribu tahun lamanya. Para pengkaji mitos Naga berpendapat bahawa perkataan Naga itu telah digunakan dalam agama Hindu dan seterusnya mempengaruhi mithologi Hindu mengenai Naga berkepala lima yang berasal dari mitos Hydra Greek. Apa yang menariknya, menurut Kern bahawa kebanyakan Naga yang disembah atau dijadikan kultus oleh orang Austronesia adalah Naga betina. Hal ini berbeza dengan Long orang China dan Naga Hindu-Buddha.

 
Kalau kita meneliti petitih-petitih kuno dan hikayat-hikayat lama, maka kaum ini dikatakan sebagai sejenis makhluk yang tinggal di dalam air dan boleh menjelma menjadi manusia. Di mana logiknya perkara ini?Adakah mereka benar-benar makhluk yang tinggal di dalam laut, atau sebenarnya mereka adalah manusia yang tinggal sebahagian besar daripada hidup mereka di atas air sepertimana masyarakat orang laut atau Melayu Proto seperti orang Bajau laut dan masyarakat orang laut di pulau-lulau Andaman dan di Johor? Seperti yang saya sebut dalam artikel sebelum ini bahawa ini semua propaganda sejarah yang sengaja ditulis untuk menggambarkan sikap, sifat dan kelakuan serta budaya sesuatu masyarakat atau suku bangsa pada zaman dahulu. Sebab itu mereka digambarkan sedemikian rupa.

 
Sebahagian kehidupan mereka adalah di laut dan mereka juga mungkin mempunyai kultus menyembah dewa Naga dan ular air yang kemudiannya menjadi pakaian raja-raja dan pawang mereka. Apabila terdapat orang asing yang melihat mereka berpakaian sebegini sudah tentu mereka akan mengaggap mereka adalah keturunan Naga atau Ular seperti dalam The Shipwreck Sailor. Hal ini dapat dibuktikan dengan headgear masyarakat Melayu Polinesia yang memang adalah masyarakat kelautan dimana terdapat lukisan yang dilakarkan oleh seorang pengembara barat. Mahkota raja masyarakat tersebut sama seperti kepala ular yang besar seperti ular tedung. Di India masyarakat yang digelar bangsa Naga ini akhirnya hilang sedikit demi sedikit, namun ada diantaranya yang masih kekal tetapi tidak lagi digelar sebagai bangsa Naga sebaliknya sebagai bangsa Danavas. Apa yang menariknya adalah bangsa Danavas dikatakan berkembang ke luar India dimana dalam masyarakat Celtic dan German kuno ia dipanggil sebagai Danu yang bermaksud sungai atau Dewi ibu. Banyak sungai-sungai di Eropah barat dinamakan dengan Danu atau Danube. Lihat headgear Raja Tahiti ini. Ianya seakan akan bentuk Ular besar.


 Dalam lagenda Ireland terdapat satu puak dari luar yang datang ke Ireland untuk menguasainya. Mereka ini dinamakan Tuatha Dé Danann yang bermaksud orang-orang dewi Danu. Dikatakan bahawa di Ireland terdapat kultus penyembahan ular dan tradisi bertatu pada zaman kuno. Namun demikian setelah Kristian mula bertapak, puak ini lenyap begitu sahaja. Dalam lagenda Kristian Ireland pula, Saint Patrick yang membawa agama Kristian ke Ireland dikatakan sebagai pembunuh ular-ular. Masyarakat Ireland percaya bahawa ular tidak wujud di sana sekarang kerana telah dibunuh oleh Saint Patrick. Namun demikian menurut saintis sebenarnya ular memang tidak pernah wujud di Ireland sejak zaman purba lagi. Jadi ular manakah yang dihalau dan dibunuh oleh Saint Patrick semasa dakwah Kristiannya di Ireland. Adakah ular itu melambangkan puak penyembah Naga? Berkemungkinan begitulah. Bahkan bukan sahaja hinggga ke Ireland, lagenda tentang makhluk misteri yang melambangkan satu bangsa ini juga dipinjam oleh masyarakat China purba. buktinya adalah dalam masyarakat China sebelum wujudnya istilah Long yakni Naga telah wujud satu kultus penyembahan dewi penciptaan. Nama dewi tersebut memberi klu bahawa ia bukan berasal dari China dan namanya adalah Neu-Kua atau Nu-Gua. Dipercayai Neu-Kua adalah pinjaman daripada perkataan Naga. Apa yang menariknya, Dewi Neu-Kua digambarkan sebagai separuh wanita cantik dan separuh Ular Naga.

Dewi Nu Gua
Satu perkara penting tentang masyarakat Austronesia yang boleh membuktikan bahawa mereka adalah keturunan puak-puak Naga yang telah hilang adalah mengenai kewujudan simbol Ular dan peranannya dalam masyarakat ini. Mengapa ianya menarik adalah kerana Ular terdapat dalam kesenian dan lagenda masyarakat di sebelah Timur Polinesia seperti Hawai, Aotearoa, New Zealand, Tahiti dan Rapa Nui dimana tepat-tempat ini memang tidak pernah wujud ular.

 
Dalam masyarakat Austronesia lakaran atau ukiran yang menggambarkan ular telah wujud sejak sebelum masihi lagi. Ini menunjukkan bahawa budaya penghormatan terhadap Ular dan Naga dalam masyarakat ini adalah lebih tua dari masyarakat Aztec dan Mayans namun karakteristik Ular Naga dalam dua budaya ini adalah hampir sama.  Selalunya Ular Naga yang dipanggil Taniwha dalam bahasa Maori dan Kiha dalam bahasa Hawai digambarkan mempunyai tangan dengan 3 hingga 4 jari, tinggal di dalam air dan mempunyai mulut seolah-olah paruh burung. (Peliknya seorang nenek yang saya kenal semasa saya bersekolah rendah pernah bercerita kepada saya bahawa pada masa banjir besar tahun 1970-an dia dan keluarganya pernah melihat Naga di sekitar tasik Chini. Digambarkan bahawa Naga itu mempunyai paruh seakan-akan ayam atau burung).


Naga Champa yang berparuh

 
Dalam lagenda mereka Ular Naga biasanya boleh berubah rupa dan boleh menjadi baik atau jahat. Dalam masyarakat Maori adalah perkara biasa untuk melihat ukiran Ular Naga di tiang Marae atau rumah pertemuan puak. Mereka juga percaya mereka dilindungi oleh Taniwha. Di Filipina budaya yang sama juga dapat dilihat dalam masyarakat Mindanao yang mengukir bentuk Naga di tiang-tiang rumah mereka. Dalam masyarakat Hawai pula Kiha atau Ular Naga selalu dilihat pada lukisan-lukisan piktograf mereka. Salah satu penjaga atau penunggu bagi Raja Kamehameha juga di sebut sebagai Kiha Wahine yang bermakna Betina Naga. Dewi ini dikatakan memakai pakaian atau kain sarong yang berwarna hijau dan badannya seperti wanita cantik. Para pawang wanita yang menjadi penjaga kuil dewi ini tidak dibenarkan memakai pakaian hijau apabila memasuki kuil dewi tersebut. Pawang utama dewi ini dikatakan dapat meramal masa depan malah dapat bertukar wajah dan bentuk seperti dewi tersebut. Ciri-ciri dewi ini sebenarnya bukan asing bagi masyarakat Austronesia. Jika kita perhatikan Dewi ini mungkin ada persamaan dengan Dewi lautan selatan masyarakat Jawa yakni Nyi Roro Kidul yang mempunyai badan separuh Ular besar dan separuh wanita cantik yang juga berwarna hijau. Rupa bentuk dewi ini lebih kurang sama seperti dewi Neu-Kua yang telah kita bincangkan tadi.
 


 

Daripada perbincangan ini kita tahu bahawa terdapat satu budaya misteri yang dikongsi oleh tamadun-tamadun hebat di dunia seperti India dan China. Budaya ini adalah budaya penyembahan atau penghormatan terhadap Naga. Pengkaji India sendiri percaya bahawa suatu masa dahulu wujud satu bangsa yang bernama Naga pernah tinggal di India. Adakah misteri mengenai bangsa ini telah terjawab semuanya? Sudah tentu tidak. Masih banyak lagi yang kita tidak tahu tentang bangsa purba yang misteri ini. Oleh itu teruskan bersama saya untuk terus membongkar rahsia bangsa Naga dalam artikel yang seterusnya.Dalam artikel yang akan datang kita akan mengupas tentang bangsa ini dengan lebih mendalam melalui petitih-petitih kuno , hikayat-hikayat lama dan epik-epik hebat dimana terdapatnya petunjuk serta benang-benang halus yang dapat mengaitkan bangsa ini dengan bangsa Melayu rumpun Nusantara dan Sundaland. Tunggu jangan tak tunggu ya. Akhir kata ingin saya ingatkan, bersederhanalah dalam sesuatu pendapat atau pandangan kerana hanya Allah yang mempunyai pengetahuan dan ilmu yang mutlak. Segala rahsia mengenai dunia ini tidak dapat kita bongkarkan, melainkan setitik dari yang diberikan oleh Allah. Sekian wallah hua’lam.
 Isnin, 4 November 2013

BANGSA MISTERI DI BENUA INDIA


Ravana seorang Raja bangsa Rakshasa. Ayahnya adalah berbangsa Yaksha. 


Salam Maal Hijrah saya ucapkan kepada semua. Saya ada jumpa  satu artikel yang menarik untuk dikongsikan bersama. Tetapi sebelum itu saya ingin memberikan sedikit pengenalan tentang jenis-jenis bangsa purba yang pernah wujud di India suatu ketika dahulu. Pengetahuan kita tentang bangsa-bangsa purba ini sebenarnya juga adalah amat penting untuk kita memahami sejarah bangsa Melayu di Nusantara terutama setelah pembentukan kaum-kaum baru setelah banjir besar Nabi Nuh. Sebenarnya bangsa-bangsa purba di benua India dibahagikan kepada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang dianggap baik atau suci dan kelompok kedua adalah kelompok yang dianggap jahat dan kejam.

 

Tentang mengapa terjadinya pembahagian sebegini dalam masyarakat India purba tidaklah mahu saya sentuh dengan mendalam disini kerana ianya amat panjang.  Di dalam epik klasik India seperti Mahabrata dan Ramayana, serta Purana  ada dinyatakan nama-nama kaum atau bangsa tersebut. Namun demikian dalam epik-epik ini kesemua bangsa ini tidak digambarkan sebagai manusia biasa sebaliknya mereka digambarkan memiliki pelbagai kuasa ajaib dan sakti mandraguna. Penceritaan mengenai mereka biasanya tidak dapat lari daripada mitos dan dan lagenda. Diantara puak-puak yang terdapat pada masa tersebut adalah seperti Yakshas, Kinnaras, Kimpurushas, Rakshasas, Suparnas, Vanaras, Vidyadharas, Valikilyas, Pisachas, Devas dan Asuras.

 

Salah satu daripada puak yang akan saya sentuh adalah puak Yakshas. Yakshas adalah dianggap sebagai makhluk yang ajaib kerana mereka dikatakan boleh menghilangkan diri dengan tiba-tiba. Raja mereka bernama Vaisravana atau Kuvera dan merupakan penyembah Siva. Dalam agama Hindu dia dianggap sebagai Dewa Kekayaan. Menurut epik Ramayana, Kuvera telah membina kerajaan  yang bernama Lanka atau sekarang dipanggil Sri Lanka (ada yang kata Pulau Langkawi). Dalam masa yang singkat negeri Lanka dipenuhi dengan bangsa  Yaksha . Tidak lama kemudian adik tiri Kuvera yakni Ravana telah menawan Sri Lanka. Atas  permintaan ayah mereka, Kuvera berpindah ke kawasan berhampiran Kailasa berdekatan gunung Himalaya. Apa  yang menariknya ,bangsa Yaksha yang tinggal di Sri Lanka  masih lagi wujud hingga sekarang. Namun mereka tidak lagi digelar Yakshas. Mereka sekarang  adalah satu-satunya penduduk orang asli yang wujud di Sri Lanka. Hingga sekarang masyarakat Sri Lanka mengaggap mereka sebagai manusia ajaib kerana kemahiran mereka akan bentuk muka bumi dan hutan belantara yang menyebabkan mereka sukar untuk didekati dan ditemui. Mereka juga ditakuti oleh masyarakat Sri Lanka kerana dikatakan mereka boleh menyumpah sesiapa sahaja.

 

Perkara pokok yang ingin saya sampaikan di sini adalah, semua bangsa-bangsa purba dalam epik-epik kuno tersebut adalah manusia biasa yang telah di salahtafsirkan oleh kita. Mereka sengaja digambarkan sebagai manusia ajaib dan sebagainya kerana ia adalah suatu propaganda ala zaman purba. Bangsa yang menang biasanya akan digambarkan sebagai dewa dewi manakala bangsa yang kalah atau dianggap jahat akan digambarkan sebagai demon atau sesuatu makhluk yang menggerunkan dengan taring dan kuku yang tajam. Ini semua adalah propaganda sejarah. Begitu juga dengan kisah peperangan diantara Rama dengan Ravana. Rama dianggap sebagai Dewa kuasa baik maka Ravana musuhnya dianggap sebagai manusia yang hodoh dan bertaring serta kejam. Padahal Ravana juga adalah manusia biasa cuma berlainan bangsa dari Rama. Ravana yang juga berketurunan yaksha dianggap sebagai seorang Rakhshasa yang paling terkenal. Oleh kerana itu dapat kita simpulkan bahawa Rakhshasa adalah suku yang terbit dari bangsa yaksha juga. Rama hanya dianggap sebagai Devas kerana dia menang dalam perang tersebut. Bayangkan jika Ravana yang menang dan para pengikut Ravana yang menulis epik tersebut, sudah tentu Rama dianggap sebagai bangsa yang hodoh dan jahat bukan?

 

Kalau mahu membincangkan tentang semua bangsa-bangsa purba ini jawabnya berjela-jelalah artikel saya ini, jadi saya berhenti disini sebab saya nak lampirkan link artikel yang panjang selepas ini. Tujuan saya tulis artikel ini adalah untuk memberi pemahaman kepada anda semua yang suka baca hikayat-hikayat melayu lama yang banyak simbolisme. Supaya anda tidak ambil bulat-bulat apa yang ditulis contohnya dalam Hikayat Merong Mahawangsa ada disebut bahawa penduduk  asal Kedah adalah keturunan gergasi dan Raja Merong Mahawangsa berkahwin dengan anak Raksaksa. Jadi jangan gunakan pemahaman cetek orang yang tidak tahu sejarah dengan mengatakan ia dogeng sebab kalau ikut kepala otak logik kita maka Hikayat Raja Merong Mahawangsa jadi macam cerita Doraemon. Melalui penjelasan dan pemahaman tentang bangsa-bangsa purba India ini maka saya pasti anda akan lebih mudah untuk memahami hikayat-hikayat lama seperti Merong Mahawangsa dan sebagainya.

 

Baiklah, sekarang semua dah faham bukan? Jadi kita berbalik pulak pasal artikel yang saya nak kongsikan tadi. Artikel ini adalah  dari seorang pengkaji sejarah kontemporari kita juga. Apa yang manarik pasal artikel ini adalah ia memperincikan tentang suku bangsa dan asal usul Merong Mahawangsa serta kaitannya dengan satu bangsa misteri yang dipanggil Malla. Adakah bangsa Malla ini sama dengan bangsa Melayu itu saya tidak tahu, terpulang pada anda untuk menerimanya atau tidak berdasarkan pembentangan yang dibuat oleh penulis artikel tersebut. Mungkin penulis hanya mengkaji dalam konteks Hikayat Merong Mahawangsa sahaja sebab itu dia tidak membincangkan tentang satu lagi suku bangsa penting yang wujud di benua India ketika itu. Bangsa Malla seperti yang disebut dalam artikel ini juga berkemungkinan pecahan dari bangsa misteri tersebut. Juga tidak disebut tentang pengkelasan bangsa-bangsa purba ini dalam zaman modern. Sebenarnya sebahagian daripada bangsa-bangsa jahat yang digambarkan dalam epic Ramayana dan Mahabrata adalah dari kelompok berbahasa Austroasiatic, Sino-tibetan dan termasuklah Austronesia, mereka telah dihalau dari benua India dan hanya ada sedikit yang tinggal disana sekarang contohnya etnik Munda. Di sini saya lampirkan link artikel yang panjang lebar tersebut sahaja sebab kalau saya copy paste nampak terlalu panjang dan serabut ,jadi anda bacalah ya jangan tak baca. Cuma saya nak ingatkan bahawa ini cuma kajian dan pandangan peribadi beliau dan ia tidak ada sebarang hubungan dengan saya. Ada perkara yang saya setuju dan ada juga yang tidak. Jadi bacalah dengan minda yang terbuka dan janganlah menghukum atau menolak membabi buta dan saya juga tidak memaksa sesiapa untuk menerimanya , sekian: